" Integriteit als core business "
Advies en onderzoek In het maatschappelijk verkeer wordt er van uitgegaan dat iedereen integer handelt. Indien er persoonlijke of financiële belangen een rol spelen, kan de integriteit van een persoon, bedrijf of overheid in gevaar komen. De daarmee ontstane risico’s voor reputatie- en financiële schade kunnen substantieel zijn. Onderzoek naar de daadwerkelijke oorzaak van een (mogelijk) plaatsgevonden incident draagt bij aan het recht, het herstel van vertrouwen en verbetering van procedures. Finteger geeft u advies op het gebied van integriteitszaken. Finteger voert zowel eenvoudige als complexe en gevoelige (financiële) onderzoeken uit. Daarbij maken we gebruik van de expertise die Finteger in huis heeft op het gebied van forensische accountancy. Finteger beschikt over een vergunning (POB nummer 1392) van het Ministerie van Justitie om als recherchebureau specifieke onderzoeken te verrichten, waarbij de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is.
Copyright 2013 | Finteger info@finteger.eu 06-34822867 Algemene voorwaarden